Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Töökorraldus
Webbyt
Webbyt Taotlused
Webbyt
Webbyt Sõna sekka
Webbyt
Webbyt Trükised
Webbyt
Webbyt Blanketid
Webbyt
Webbyt Aruanded2012

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Eesti Lihasehaigete Seltsi tegevusaruanne 2012  [PDF]

ELS-l on 183 füüsilisest isikust liiget. Tegutsevad ELS Pärnu osakond ja Võru Lihasehaigete Selts. Tallinlased tegutsevad mitteametliku, kuid toimiva rühmitusena.
ELS on seadnud eesmärgiks tegutseda oma liikmete huvides järgmistes valdkondades: tervis, sotsiaalküsimused,
töö- ja haridus Olulised on nii sotsiaalküsimused, mis seotud iseseisva toimetulekuga, kui ka diagnoosipõhise ning puudealase informatsiooni jagamine. Toetusega EPI Fondist jätkasime ühingu paikapandud tegevussuundi.

Infoprojektis hallati ja arendati kodulehte www.els.ee ning toimetati diagnoosipõhiseid infomaterjale. Anti välja neli infolehte, mis postitati igale liikmele ning huvilistele.

Organisatsiooni arendamise osas kaeti tegevuste läbiviijate sidekulusid; transpordikompensatsioon seltsi liikmetele vastavalt üritustel osalemisele ning vajadustele; kaeti kontorikulud ning korraldati raamatupidamine ja asjaajamine.
Seltsi aruande- ja aastakoosolek toimus 12. mail Tartus Tartu Maarjakooli ruumides. Koosolekul kiideti heaks tegevus- ja finantsaruanded ning arutati seltsi liikmeid puudutavaid jooksvaid küsimusi.
Aasta jooksul toimusid juhatuse koosolekud, nii füüsilised kokkusaamised kui ka Skype vahendusel arutelud. Tavapäraselt olid kaasatud juhatuse koosolekutele ka teised aktiivsed liikmed, kes juhatusse ei kuulu.
12 augustil toimus suveseminaar Eidapere mõisas Raplamaal.
8. detsembril tähistas ELS aasta lõppemist piduliku koosviibimisega Tallinna lähistel Graniitvillas Laitses. Koosviibimisel tutvuti skulptuuri valmimise teemaga ja koostegevusek mängiti lauamänge.
Pärnu osakonnas toimusid kokkusaamised pea iga kuu. Arutati päevakajalisi probleeme ning tegeleti erinevate kunsti ning käsitöö tegevustega.
Ühingu suutlikkuse tõstmise ja suhete loomise eesmärgil osalesid juhatuse liikmed katusorganisat-sioonide EPI Koja ja EMSLi ettevõtmistel ning erinevatel koolitustel.

Koostöö teiste organisatsioonidega
Korraldati kohtumine-ümarlaud kus osalesid Tallinna linna ametnikud ja teiste puuetega inimeste organisatsioonide esindajad. Teemaks oli alternaativkodu korraldus ja sellega seotud probleemid.

Tervisealane tegevus.
Anti välja SMA kogumik. Konsulteeriti liikmed.

Projektid
Koostati ja esitati projekt tervisepäeva korraldamiseks novembris, kuid kahjuks ei saadud rahastajalt positiivset otsust.

 
Web2