Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Töökorraldus
Webbyt
Webbyt Taotlused
Webbyt
Webbyt Sõna sekka
Webbyt
Webbyt Trükised
Webbyt
Webbyt Blanketid
Webbyt
Webbyt Aruanded2004

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 


Tegevusaruanne

ELS juhatus oli 2004. aastal neljaliikmeline.
Külli Reinup, Margit Kasemets, Rein Lehtmets ja Koit Kodaras. Juhatuse koosolekuid (reaalseid kokkusaamisi) toimus viis. Pidevalt arutati jooksvaid küsimusi internetipõhistel koosviibimistel ja elektronposti teel.
Lisaks juhatusele nõustas seltsi liikmeid õiguskuraator Heili Raudkivi ja EPIFondi aruandlust ning jooksvat raamatupidamist vormistas Aadu Särev.
Juhatuse liikmetest tegeles Külli Reinup enim tervisevaldkonnaga, Koit Kodaras töövaldkonnaga ning Margit Kasemets keskkonna- ja sotsiaalprobleemide valdkonnaga.

Peamine rahastaja oli HMN EPIFondi kaudu. Aasta toetus oli 83 352 krooni, mis jagunes kolme ossa:
• Infoprojekt (33 900 krooni)
• Organisatsiooni arendamine (32 500 krooni)
• Suvelaager (17 200 krooni)

Infoprojekti raames toimusid planeeritud tegevused — infoleht ilmus kolm korda, valmis meie kodulehekülg internetis praegusel kujul. 2004/2005 vahetusel lisandus kodulehele ka foorum.
Edasi lükkus ELS sümboolika lõplik uuendamine. Töö jätkub 2005. aastal. Valmis ELS sümbol, milleks on kivile kinnitunud roos.

Organisatsiooni arendamiseks:
• Maksime tegevjuhile töötasu 750 krooni kuus ja kompenseerisime telefonikõned 200 krooni kuus.
• Ostsime raamatupidamisteenust.
• Soetasime kontoritarbeid.
• Maksime liikmemaksu katusorganisatsioonile EMSL.
• Tagasime juhatuse liikmete või aktivistide osavõtu erinevatest üritustest.

Mõned näited:
Märtsis osales Külli Reinup EPIK üldkogul Tallinnas.
Aprillis osales Külli Reinup EMSL üldkoosolekul. 
Aprillis osales Külli Reinup EDF lobbytöö koolitusel TPIKojas.
Juunis osales Külli Reinup EPIK üldkogul Otepääl.
Septembris osalesid Margit Kasemets ja Sirje Udu EMSL suvekoolis “Kapital” Jänedal.
Septembris esindas grupp liikmeid ELS-i noorteklubi Händikäpp 10. juubelile pühendatud konverentsil “Iseseisva elu võimalikkusest Eestis” Tartus.
Oktoobris osalesid Külli Reinup ja Juhan Nurme EPIK infoseminaril “Puuetega inimeste poliitika süvalaiendamine”.
Oktoobris osales Külli Reinup EMSL sünnipäevale pühendatud koosviibimisel.
Detsembris, rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverentsil “Võrdsed võimalused puudega inimestele: kas ainult unistus?” Radisson SAS hotellis (korraldas EPIK) osalesid Sirje Udu, Pille Valdur, Juhan Nurme ja Külli Reinup.
Detsembris osales Eva Leini noorteklubi Händikäpa korraldatud seminaril  “Isikliku abistaja teenusest Eestis” Tartus.
Detsembris osales Külli Reinup EMSL heade partnerite jõulupeol.  

Organisatsiooni arendamise alla loeme ka:
• Aastakoosolek 01. mail Tallinna Puuetega Inimeste Kojas.
• Kolme ühingu vaheline sõpruskohtumine oktoobris, mille algatajaks oli Sclerosis Multiplexi ühing, korraldajaks ka ELS.
• Eesti ERT-saalihoki Klubi, mille üks loojaid ja esimene koostööpartner on ELS, asutamine Pärnus oktoobris. 
• Maire Aunaste saatesarja “Meie” lihashaigeid tutvustava saate lindistus detsembris. (Linastus 05. jaanuaril 2005).
• Aasta lõppemist tähistav seltsi liikmete pidulik koosviibimine Reval Park Hotellis.
• Filmilõuna märtsis Tallinnas, Keskraamatukogu saalis seltsi Tallinna ja Harjumaa liikmetele.
• Ülestõusmispüha tähistamine aprillis Tallinna liikmetele.
• Pärnu Pimedate Ühingu korraldatud ühingutevahelisel kohtumisel tutvustas lihasehaigete seltsi tegemisi Sirje Udu.
Pärnu osakonna jõulukoosviibimine detsembris.
Tallinna liikmed jõulupüha tähistamas Metodisti kirikus.

Organisatsiooni arendamise osast jäi ära planeeritud kahe liikme osavõtt EAMDA aastakonverentsist Maltal. Raha kulutasime seltsi auto liisimiseks.

Lisarahastust teistest fondidest saime kahele projektile:
• BAPPi Kohaliku Omaalgatuse Programmi raames 6030 krooni  EL teavitustöö tegemiseks. Projekti raames toimus juulis Võrus teabepäev “Euroopa-Eesti kodanik”.
• Euroopa Noored noorsoovahetusprogrammilt saime toetust 23 186 krooni projektile “Usun endasse”, mis tipnes 01.-08. september kuue noore ja kahe grupijuhi sõiduga Soome.

Suvelaagri kuludest kattis EPIFondi osa alla poole vajaminevast rahast.
Taotlesime lisarahastust suvelaagri läbiviimiseks erinevatelt fondidelt. Meie taotlused rahastust ei leidnud. Suvelaager on aasta meeleolukamaid sündmusi, otsustasime seda mitte ära jätta vaid napimate vahenditega hakkama saada.
Tulime toime toiduainetööstuse firmade toel, kes sponsoreerisid meid mitmesuguste toidukaupadega. Samuti tegid hinnaalandust nii majutaja kui koolitajad kui abivahendite rentija.

ELS partneriteks 2004 aastal olid:
ERT-saalihoki Klubi
Heateo Sihtasutus
Sclerosis Multiplexi Ühing
Tervise Abi OÜ 
Dr. Anu Saar ja dr. Katrin Sikk P-E Regionaalhaiglast
Dr. Katrin Gross Eesti Meremeeste haiglast
Psühholoog Riina Anton ja mitmed tublid vabatahtlikud

Annetusi laekus seltsile ~7500 krooni väärtuses ja seda otseselt auto liisimise toetuseks Aive Raudkivi algatatud kampaania tagajärjel.

 
Web2