Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Kõik teatedKõik teated

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Euroopa vabatahtliku teenistuse INFOPÄEV

24.10.2009

16. novembril 2009 Tallinnas, EPIK ruumides.
 

Euroopa vabatahtlik teenistus annab võimaluse tuua organisatsiooni uut hingamist, häid mõtteid, julgust ja ideid, teistsugust vaatenurka. Soovi ja võimaluse korral saate te oma töösse kuni aastaks kaasata välisvabatahtliku. Samuti on teil võimalus panustada oma organisatsiooni noorte arengusse asudes Euroopa vabatahtliku teenistuse saatvaks organisatsiooniks.

Eestis on EVT organisatsioonide seas muutumas üha populaarsemaks, välja on joonistunud valdkonnad, kus vabatahtlikud on eriti aktiivsed. Nii oleks Euroopa vabatahtlik teenistus justkui oma „nišši“ leidnud, kuid kasu vabatahtlike tegevustest võiks olla palju laiem! Programm Euroopa Noored prioriteediks on iga-aastaselt olnud erivajadustega noored. 2009. aastal on näiteks prioriteetsed sihtgrupid puuete ja terviseprobleemidega noored; riigikeelt mittevaldavad noored, töötud noored ja maanoored. Need on noored, kellega koos projektide tegemine võib võtta rohkem energiat, kuid samas võivad need kogemused olla noorte jaoks edasiviivaks ja inspireerivaks jõuks.

 

Seetõttu olemegi kõikidele organisatsioonidele, kes töötavad igapäevaselt või kaasavad oma tegevustesse erivajadustega noori, planeerinud infopäeva, kus tutvustatakse lähemalt Euroopa vabatahtliku teenistuse alaprogrammi võimalusi. Infopäev on suunatud organisatsioonide esindajatele. Räägime sellest, kuidas oma töös välisvabatahtlikku rakendada, millist kasu see organisatsioonile, vabatahtlikule ja laiemale kogukonnale toob, millised kohustused ja reeglid programmis osalemisega kaasnevad. Lisaks arutame, kuidas saavad Euroopa vabatahtliku teenistuse projektis osaleda erivajadustega noored, minnes paariks nädalaks või aastaks välismaale vabatahtlikku tööd tegema. Arutame eelnevaid kogemusi ja tulevasi võimalusi.

 

Mõned julgustavad näited teile mõtlemiseks kaasa:

 

Tartu Emajõe Koolil (http://www.tek.tartu.ee) on hea kogemus nägemispuudega noorte saatmisel Euroopa vabatahtlikku teenistusse. 2006. aastal käisid kaks kooli õpilast Islandil vabatahtlikku tööd tegemas. Poisid töötasid Islandil koos kuue teisest riigist pärit vabatahtlikuga, et valmistada ette 60 erivajadusega noore saabumine rahvusvahelisse noortevahetusse. Projekti põhieesmärgiks oli mõista, mida vaegnägija või pime noor saab ise teha selleks, et keskkond nende ümber muutuks positiivsemaks. Noorte saatva tugiisiku Elge Leiteni sõnul oli EVT eesmärk anda noortele iseseisva elamise kogemus – minna turvalisest keskkonnast võõrasse paika, ennast arusaadavaks teha ja teisest aru saada. See on samaaegselt suur katsumus ja võimalus. Projektis osalenud Märtini ütleb, et „kui keeleoskus on suus, oled julge, siis saab igal pool hakkama ja puudega inimesele ei olegi nii ilmavõimatu reisida“. Nii Märtin kui Aleksei jätkasid peale EVT’d projektide tegemist ning üks nendest mõtleb ka pikemaajalise vabatahtliku teenistuse peale.

MTÜ Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR andis 2006. aastal ühele vaimupuudega noormehele võimaluse teha 3 nädalat Euroopa vabatahtlikku teenistus Hispaanias, olles talle saatvaks organisatsiooniks ja pakkudes talle terve projekti vältel tugiisiku toetust. Noore kogemusest valmis ka film, mida saate vaadata programm Euroopa Noored kodulehel: http://euroopa.noored.ee/node/257

 

NB! Programmis osalemiseks peab asutus olema kas MTÜ või avalik-õiguslik organisatsioon.

 

Infopäeva viivad läbi koolitaja Margus-Tarmo Pihlakas ja Marit Kannelmäe-Geerts SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroost. Registreeruge palun hiljemalt 2. november aadressil: marit@noored.ee. Täpsem info koolituse kohta saadetakse teile e-posti teel nädal enne infopäeva.

 

Kirjas märkige palun ära:

 

Osaleja nimi

Osaleja e-maili aadress/telefon

Organisatsioon nimi ja lühike tutvustus

Erivajadused (sh toitumisalased)

 

Infopäev on osalejatele tasuta, kulud kaetakse SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo poolt. Asjatute kulutuste vältimiseks palun kindlasti teavitada, kui peale registreerumist selgub, et te mingil põhjusel siiski osaleda ei saa.

Kasu vabatahtlikust teenistusest on mõlemale – nii noorele, kui organisatsioonile. Ei tasu unustada, et tõeliselt head ideed sünnivad alati koostöös ja nõuavad tihtipeale vanadest raamidest välja astumist!

 

Kohtumiseni!

Marit Kannelmäe-Geerts
noortepoliitika koordinaator
ESF programmi "Noorsootöö kvaliteedi arendamine" õppematerjalide arendamise koordinaator

 

Sihtasutus Archimedes
Euroopa Noored Eesti büroo
Koidula 13A, V korrus
10125 Tallinn
Tel: 6979222
Faks: 6979226
E-post: marit@noored.ee
http://euroopa.noored.ee
http://www.mitteformaalne.ee 

 

 
 
Web2