Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Kõik teatedKõik teated

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Kokkuhoid inimkapitali arvelt on lühinägelik samm

05.02.2009

Eesti Patsientide Esindusühingu pressiteade
 

Tallinn, 5. veebruar 2008

Eesti Patsientide Esindusühing (EPE) on nördinud poliitikute otsusest suurendada patsiendi jaoks katteta haiguspäevade arvu kolme päevani ning lükata järgneva viie päeva tasu maksmine ärisektori kanda.
Saame aru vajadusest teha kärpeid riigieelarves, kuid leiame, et kõikide otsuste pikemad mõjud peavad olema hoolikalt läbi kaalutud ning kokkuhoid arvutuslikult välja kalkuleeritud ka pikemas perspektiivis. Ilma piisavate hinnanguteta võivad kokkuhoiu asemel tekkida hoopis uued ja hetkel ettenägematud kulud riigile.

Katteta haiguspäevade arvu suurendamine tõstab töötajate motivatsiooni iga hinna eest, ka haigena, tööl käia: suureneb nakkusoht ja suureneb tüsistuste arv. See omakorda tekitab suurenevaid ravikulusid, sest haigeid inimesi ja raskemaid haigusjuhtusid on rohkem. Sellist otsust tehes peab poliitikutel olema hinnang, kui palju nõuaks see lisa ravikulu. Pole teada, kas järgneva viie haiguspäeva katmise osas ettevõtjate poolt on arvestatud tõenäoliste uute koondamistega ning suurenenud kulude tõttu niigi halvas seisus oleva ärisektori nõrgendamisest tekkivate uute kuludega. Arvestada tuleb asjaoluga, et puudega ja krooniliste terviseprobleemidega inimestel olukord võib töö leidmisel ja säilitamisel halveneda, kuna nad satuvad sagedaste haiguspäevade tõttu ebasoosingusse. Vaja on arvutada, kui palju raha kulub hiljem tööhõivemeetmetele, aitamaks ühiskonna riskigruppel jälle tööd leida. Kas on sotsiaalteenused on piisavalt välja arendatud, et abivajajaid aidata?
Kõik see kogusumma tekkivatest lisakuludest ühiskonnale tuleb maha arvata loodetud võidust.

Eesti Patsientide Esindusühing soovib, et valitsus võtab eelarve kärbete tegemisel arvesse ka majandusspetsialiste hinnanguid otsuste pikemaajaliste mõjude suhtes rahvastiku tervisele ja riigi majandusele. Leiame, et riik peaks tasakaalustama tekkivaid uusi kulusid ettevõtjatele maksusoodustuste andmisega, mis puudutab kulude tegemist oma töötajate tervisesse. Erisoodustusmaksu alt tulevad vabastada kõik kulud, mida tööandja teeb oma töötajate füüsilise ja vaimse tervise hoidmiseks.

Lisainfo:
Pille Ilves
6556 973
513 5602

 
Web2