Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Kõik teatedKõik teated

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Maret Maripuu pöördumine

08.01.2009

Austatud puuetega inimeste organisatsioonide liikmed, head puuetega inimeste abistajad!
 

Kuigi aasta on juba alanud, kasutan võimalust ning soovin head alanud aasta jätku, et see aasta tuleks eelmisest parem, et kõik head soovid saaksid täituda.

Eelmise aasta lõpust on ministeerium püüdnud aktiivselt lahendada väga suurt muret, mis puudutab otseselt teid, head tööealised puuetega inimesed. Infotehnoloogia on tänapäeval oluliselt kergendanud inimeste elu ning muutnud palju võimatut võimalikuks. Paraku on see kaasa toonud ka probleeme, mida varasematel aegadel polnud. Nii takerdus lubamatul kombel uute puudetoetuste väljamaksmine.

Puuetega inimeste toetuste seaduse muutus konkreetse inimese vajadustest lähtuvaks sai ette valmistatud koostöös teiega. Muudatuse eesmärk on innustada puuetega inimesi osalema aktiivselt ühiskonna elus, minema tööle, õppima uusi oskusi on tänases Eestis ülimalt vajalik. Seda enam on kurb, et hea idee jäi kinni programmide ühilduvuse vahele ning õigeaegse sekkumiseta. Aasta lõpus ning uue alguses oleme kolleegidega aktiivselt tegelenud probleemi lahendamisega, et hea eesmärgi nimel tehtud ümberkorraldused ei jääks teostamata. Võtsime kasutusele n-ö hädalahenduse maksta toetused miinimumsummas ning ülejäänud osa esimesel võimalusel. Kui rahad pole veel kõigi saajateni jõudnud, toimub see kindlasti lähiajal. Probleemide esinemisel palun kindlasti ministeeriumit esimesel võimalusel teavitada.

Juhtunu on väga halb, ja tunnetan oma vastutust teha kõik, et tekkinud probleem võimalikult kiirelt likvideerida ja välistada sarnaste juhtumite esinemine tulevikus. Loodan teie mõistvale suhtumisele ning edasisele tihedale koostööle, et Eestist saaks tõeliselt avatud ja ühtehoidev ühiskond. Ootan väga teie ettepanekuid ja mõtteid oma meiliaadressil
maret.maripuu@sm.ee

Parimate soovidega
Maret Maripuu


Lisainfo:

Miks muutus puuetega inimeste toetuste määramise kord?
Valitsusliidu tegevuskavas on eesmärgiks seatud saavutada 15 aastaga tööealiste puudega inimeste seas tööhõivemääraks 50%.
Uue toetuste maksmise korra kohaselt hüvitatakse puudega inimesele osaliselt puude tõttu tekkinud lisakulud ehk siis see, kui aktiivne inimene on (näide: ratastoolis inimene käib tööl ja ta vajab eritransporti vms). Muutus oli vajalik, et julgustada puuetega inimesi osalema ühiskonna elus, käima tööl, end teostama.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus võeti vastu 2007. aastal ning see hakkas kehtima 1. jaanuarist 2008.
•       Seadusemuudatuse tulemusena tõusid 2008.a tööealiste puuetega inimeste igakuised sotsiaaltoetused 30%.
•       Uus puude määramise ja lisakulude tuvastamise kord hakkas kehtima 1. oktoobrist 2008.
•       Uue süsteemi väljatöötamisse olid kaasatud puuetega inimeste organisatsioonid.

 
Web2