Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Kõik teatedKõik teated

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Stipendiumikonkurss

22.09.2008

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis kuulutab välja stipendiumikonkursi Domus Dorpatensise stipendiumile
 

Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada ning tunnustada kodanikualgatust ning kohaliku elu edendamist. Stipendium on mõeldud isikule, kes läbi oma tegevuse on oluliselt kaasa aidanud kogukonna üldisele arengule ja/või on silma paistnud kogukonna jaoks olulise saavutusega. Stipendiumi suurus on 15 000 krooni.
Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi alalised elanikud. Stipendiumile võib esitada nii iseennast kui ka teisi sobilikke kandidaate.

Taotlemiseks tuleb saata SA-le Domus Dorpatensis kas posti või e-posti teel:
-  vabas vormis kirjutatud stipendiumiavaldus;
-  kandidaadi curriculum vitae;
-  põhjendus taotlusele koos kandidaadi saavutuste mõju kirjeldusega ning soovitajate kontaktidega.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2008. Hilinenud taotlusi ei arvestata. Stipendium eraldatakse vastavalt stipendiumi statuudile. Stipendiumi eraldamise otsus tehakse avalikuks stipendiumi üleandmisel kodanikupäeva ürituste raames 2008. aastal novembri lõpus.


Lisainformatsioon:
SA Domus Dorpatensis
Raekoja plats 1/Ülikooli 7
Tartu 51003
E-mail: dorpatensis@dorpatensis.ee 
Tel: 7 331 345
Faks: 7 331 340 

Stipendiumi statuut

1. Käesolev statuut sätestab Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensis stipendiumi (edaspidi: stipendium) väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduslikud alused.

2. Stipendium on loodud eesmärgiga toetada ning tunnustada kodanikualgatust ning kohaliku elu edendamist Eestis.

3. Stipendium on mõeldud isikule, kes läbi oma teo on kaasa aidanud kogukonna üldisele arengule ja/või on silma paistnud kogukonna jaoks olulise saavutusega.

4. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi alalised elanikud. Stipendiumile võib esitada nii iseennast kui ka teisi kandidaate. Konkreetsed konkursitingimused sätestab konkursikuulutus.

5. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja avalikult sihtasutuse veebileheküljel ning avalikus meedias.

6. Stipendiumi taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

7. Stipendiumikonkursile esitatud taotlustes hinnatakse eelkõige kandidaadi teo positiivset mõju tema kogukonnale ja/või laiemale avalikkusele. Taotlusi hinnatakse ka muude konkreetse stipendiumikonkursi kuulutuses sätestatud kriteeriumide alusel. 

8. Stipendiumi eraldamise otsustab laekunud sooviavalduste põhjal kolme- kuni viieliikmeline komisjon. Stipendiumi määramise otsustab komisjon lihthäälteenamusega. Komisjonil on õigus sobiva kandidaadi puudumisel jätta stipendium välja andmata. Komisjon ei ole kohustatud oma otsust põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele

9. Stipendiaadi nimi avalikustatakse stipendiumi üleandmisel kodanikupäeva ürituste raames (novembri lõpus). SA Domus Dorpatensisel on õigus kasutada stipendiaatide nimesid oma töös ja teabematerjalides.

10. Stipendium on personaalne. Stipendium makstakse välja ühes osas stipendiaadi pangaarvele.

Kinnitatud SA Domus Dorpatensise nõukogu poolt 29. aprillil 2005.

Punkt 9 muudetud SA Domus Dorpatensise nõukogu poolt 25. aprillil 2008. 

 
Web2