Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Kõik teatedKõik teated

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Televaatajad annetavad liikumispuudega lastele

01.12.2006

Kanal 2 tõi 2006. aasta sügisel vaatajateni saatesarja "Tantsud tähtedega", mille vaatajahääletustest laekunud tuludest 50% annetatakse Eesti liikumispuudega lastele.
 

Annetuse jagamisel liikumispuudega lastele on Kanal 2 partneriks Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (Endla 59, 10615 Tallinn).
Annetuse jagamist liikumispuudega lastele korraldab Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu poolt moodustatud vähemalt 5-liikmeline komisjon.
Komisjoni kuuluvad Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu esindajad ning liikumispuudega laste vanemad kui toetuse saajate sihtgrupi esindajad.

Toetuse eesmärgiks
on Eesti liikumispuudega lastele võimaluste loomine enda füüsiliseks ning vaimseks arendamiseks;
toetus on eelkõige mõeldud lapse kehaliseks arengu soodustamiseks, huvialaharrastusteks, taastusraviks, õppimisvõimaluste loomiseks, toimetulekuks igapäevases elukeskkonnas jne. (näiteks hipoteraapia, osalemine huvialaringis, taastusravi; samuti abivahendite muretsemine või omaosaluse maksmine abivahendite muretsemisel, koolitustel osalemine, eluaseme kohandamine jms, loetelu ei ole ammendav).

Sihtgrupp
toetust võivad taotleda kõik liikumispuudega lapsed vanuses kuni 18 aastat (k.a. noored, kes õpivad gümnaasiumis) puude raskusastmest sõltumata.

Ei toetata
toitlustamist, riiete soetamist, eluasemekulude katmist jne. (loetelu ei ole ammendav);
sihtkapitalist ei maksta rahalisi toetusi;
NB! Asjade, teenuste jne eest tasub Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit arvete alusel.

Toetuse taotleja
võib olla liikumispuudega laps. Taotluse võib lapse eest esitada ka tema vanem või eestkostja, sotsiaalhoolekandeasutus või liikumispuudega inimesi ühendav mittetulundusühing.

Toetuse saamiseks
Toetuse taotleja esitab kuni 1-leheküljelise A4 formaadis taotluse, milles peab olema:
- lapse ees- ja perekonnanimi;
- isikukood;
- elukoht;
- ülevaade lapse liikumisega seotud probleemidest ning põhjendus, kuidas oleks võimalik sihtkapitalist makstava toetusega last arendada, toetada (arengunägemus) jms
- eraldi peab olema välja toodud toetuse taotleja poolt soovitav asi, teenus, koolitus, vms ning selle võimalikult täpne maksumus (võimalusel ka teenuse osutaja, asja müüja, koolituse läbiviija andmed)
- kui laps kuulub liikumispuudega inimeste ühingu(te)sse, siis ka ühingu(te) nimi.

Taotluses tuleb märkida ka
- toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi;
- isikukood;
- elukoht;
- suhe lapsega (lapsevanem, eestkostja, hoolekandetöötaja vms)
- kontaktandmed – e-post ja telefon
- kas ollakse nõus lapse nime avalikustama meedias heategevust kajastavates materjalides.

Toetuse taotlused tuleb esitada hiljemalt 31. jaanuariks 2007
postiaadressile: Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Endla 59-108
10615 TALLINN
Ümbrikule kirjutada märksõna "Tantsud tähtedega"
või meiliaadressile: heategu@elil.ee

Pärast toetuste esitamise tähtaja lõppu vaatab komisjon läbi esitatud taotlused ja otsustab keda toetatakse ja kui suures mahus.
Vajadusel võtab komisjon ühendust taotluse esitajaga andmete täpsustamiseks.
Taotluste hindamise peamiseks kriteeriumiks on toetuse eraldamisest saadav kasu lapse nii füüsilisele kui ka vaimsele arengule.
Toetuse saamisest/mittesaamisest informeeritakse iga taotlejat personaalselt.

Täiendav info:
Auli Lõoke, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht
52 93144, 6720223

Külli Urb, Liikumispuudega Laste Tugiühingu esimees
55 672585
heategu@elil.ee

 
Web2