Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Kõik teatedKõik teated

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Tasustatav praktika Euroopa Parlamendis

02.10.2006

Euroopa Parlament edendab võrdseid võimalusi ja julgustab erineva kultuurilise ja etnilise taustaga naisi ja mehi, sealhulgas puudega inimesi, esitama avaldusi osalemiseks kõikides parlamendi praktikaprogrammides.
 

Euroopa Parlament pakub puudega inimestele tasustatavat praktikat positiivse toimimisviisi meetmena, mille eesmärk on hõlbustada puudega inimeste integreerimist töökohal.
See praktikavõimalus on mõeldud nii ülikooli kui samaväärse haridusasutuse lõpetanud isikutele kui inimestele, kelle erialane ettevalmistus jääb allapoole ülikooli taset.
Programmi põhieesmärk on pakkuda paljudele puudega inimestele tähendusrikast ja väärtuslikku töökogemust ning võimalust tutvuda Euroopa Parlamendi tegevusega.

Tasustatava praktikaprogrammi kandidaat

  • peab olema ELi liikmesriigi või kandidaatriigi kodanik;
  • peab olema üle 18 aasta vana;
  • peab tundma põhjalikult ühte ELi ametlikku keelt ja heal tasemel teist ametlikku keelt;
  • ei tohi olla olnud Euroopa Liidu institutsiooni, Euroopa Parlamendi liikme või Euroopa Parlamendi fraktsiooni juures tasustatud praktikal või tasustatud tööl rohkem kui neljal järjestikusel nädalal;
  • dokumentaalselt tõendama, et tal on puue.

Tasustatava praktika kestus on viis kuud.
Kui Te olete huvitatud sellest tasustatavast praktikast, tutvuge palun katseprogrammi täieliku kirjelduse ning praktika ja õppekülastuste sise-eeskirjaga.
Juhime Teie tähelepanu sellele, et selle programmiga pakutakse praktikavõimalust nii ülikooli kui samaväärse haridusasutuse lõpetanud isikutele ja inimestele, kelle erialane ettevalmistus jääb allapoole ülikooli taset. Kõrghariduseta kandidaadid peaksid esitama valituks osutumise korral kõige viimase haridust tõendava dokumendi. Seega ei kohaldata selle programmi suhtes tasustatavale praktikakohale kandideerimise akadeemilist ettevalmistust käsitlevat praktika ja õppekülastuste sise-eeskirja artiklit 18.
Kaalutakse ainult nende kandidaatide sobivust, kes tõendavad, et neil on puue. Seega tuleks avaldusega koos ära näidata teave Teie puude ja sellega seotud konkreetsete vajaduste kohta.

01. märtsil 2007 algavale praktikale saab registreeruda veel kuni 15. oktoobrini 2006.
01. oktoobril 2007 algavale praktikale saab registreeruda 15. märtsist 15. maini.

Kui olete nimetatud praktikast huvitatud, siis küsige täiendavaid dokumente mailiaadressilt els@els.ee

Vahendas Külli Reinup
66 101 08
 

 
Web2