Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Kõik teatedKõik teated

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Mall Hellam osaleb kõrgetasemelisel Euroopa Liidu konverentsil

28.01.2006

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) nõukogu liige ja Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam võtab osa kõrgetasemelisest Euroopa tulevikku käsitlevast konverentsist Salzburgis.
 

Tallinn, 27.01.2006

Konverentsi Sound of Europe 2006 korraldajaks on Euroopa Liidu eesistujamaa Austria.

Hellam osaleb konverentsil Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee delegatsiooni kooseisus, kuhu ta kuulub EMSLi esindajana. Majandus- ja Sotsiaalkomitee on ühenduslüli Euroopa Liidu ja selle kodanike vahel, edendades Euroopas ühiskonda, mida iseloomustab kodanike suurem osavõtt otsuste ettevalmistamise protsessist. Komitee esindab erinevate huvirühmade vaateid ja kaitseb nende huve poliitilistes aruteludes komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendiga.

27.-28. jaanuaril toimuval konverentsil esinevad poliitikud, teadlased, kodanikeühenduste esindajad ning ajakirjanikud. Arutletakse Euroopa tuleviku jaoks määrava tähtsusega küsimuste nagu väärtused, identiteet ja kultuur üle. Teiste hulgas esinevad konverentsil Javier Solana, Prantsusmaa peaminister Dominique de Villepin, kunagine Euroopa Komisjoni president Jacques Delors, Soome peaminister Matti Vanhanen ja Läti president Vaira Vike-Freiberga. Konverentsi eesmärgiks on viia edasi debatti Euroopa arengu üle.

"Euroopa Liidu arengus on murdepunk, kus üheks olulisemaks küsimuseks on saanud see, kuidas muuta ELi kõrgemates sfäärides toimuvat inimestele arusaadavamaks," ütles Mall Hellam. Et Euroopa ei ole oluline ainult poliitikutele, tuleb arutleda selle üle, kuidas kodanikeühendusi ja laiemat avalikkust kaasata ELi poliitikate igapäevasesse kujundamisse, lisas ta.

Ka Eestist leiab selles vallas positiivseid näiteid. Nii on Avatud Eesti Fond koostöös Riigikantseleiga juba kuus aastat kutsunud kodanikuühendusi rohkem Euroopa Liidu asjades kaasa rääkima läbi ühise projektikonkursi. Ka sel aastal jagatakse ühendustele EL-i tuleviku üle käivate arutelude korraldamiseks miljon krooni. Möödunud viie aasta jooksul on 90 kodanikeühendust saanud 130 EL alase teavitusprojekti elluviimiseks üle seitsme miljoni krooni.

EMSL on Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste katusorganisatsioon. Eesti mittetulundussektor tähendab enam kui 10 000 vabaühendust ja sama palju korteriühistuid, kus töötab kokku ligi 30 000 inimest, lisaks neile sadu vabatahtlikke ja ühenduste liikmeid.

Konverensti kodulehekülg
http://www.eu2006.at/en/The_Council_Presidency/Conference_The_Sound_of_Europe/index.html

Lisainfo:
Katrin Kala
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit katrin@ngo.ee

Mall Hellam
mall@oef.org.ee
tel. 5018727

e/index.html

Lisainfo:
Katrin Kala
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit katrin@ngo.ee

Mall Hellam
mall@oef.org.ee
tel. 5018727

http://www.eu2006.at/en/The_Council_Presidency/Conference_The_Sound_of_Europe/index.html

Lisainfo:
Katrin Kala
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit katrin@ngo.ee

Mall Hellam
mall@oef.org.ee
tel. 5018727

e/index.html

Lisainfo:
Katrin Kala
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit katrin@ngo.ee

Mall Hellam
mall@oef.org.ee
tel. 5018727

 
Web2