Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
EST
Webbyt
RUS
Webbyt
ENG

Webbyt Töökorraldus
Webbyt
Webbyt Taotlused
Webbyt
Webbyt Aruanded
Webbyt
Webbyt KontaktEesti Lihasehaigete Selts

Webbyt
Sitemap Sisukaart   Print Prindi
Webbyt
 

Eesti Lihasehaigete Selts (ELS) on ühendus, kelle eesmärgiks on parandada lihashaigusega inimeste elukvaliteeti. Selle eesmärgi täitmiseks on mitmeid teid — toetame oma liikmeid kogemuse ja nõuga, vahendame informatsiooni nii haiguse kui toimetuleku kohta, korraldame silmaringi laiendavaid üritusi ning pakume väljakutset lüüa kaasa seltsi igapäevatöös. Hea huumor on meie ühiste ettevõtmiste lahutamatu kaaslane ja iga meie “pere” liige omaks võetud just sellisena nagu ta on.

Hei noor või nooruslik!
Seltsist leiad eest omaealisi ja sarnaste huvidega kaaslasi. Siin ei tule puudust entusiastidest, kellega koos kõikvõimalikke plaane haududa või maailma asjade üle arutada. Hoiatus! Sind tassitakse peagi kodust välja!
Iseenda seltskonda eelistava tüübina võid aga leida kellegi, kes kuulab, mõtleb kaasa, ja mis kõige tähtsam — ei tüüta ülearu.

Oluline teadaanne eakatele
Seltsi kuuluvad inimesed jagavad oma kogemusi ja toimetulekuoskusi nii teiste liikmete kui eri valdkondade ametnikega. Harvaesinevate haiguste puhul on Sinu kogemus — kuidas oled kriisisituatsioonides hakkama saanud — meile väga vajalik. Ära hoia oma elukogemust vaka all, tule seda jagama!

Lapsevanematele ja kaasamõtlejatele
Pöördu oma küsimusega julgesti seltsi juhatuse poole — kui meil ei ole kohe lahendit Sinu tõstatatud probleemile, otsime vahendeid ja viise lahenduseni jõudmiseks. Seisame oma liikmete õiguste ja kõigile lihashaigusega inimestele täisväärse elu tagamise eest. Täna lahendatud probleemid on homme olematud. Tule ja teeme maailma paremaks!

Liikmemaks
Alates 01.01.2018 on liikmemaks üksikliikmele 5 eurot ja perele 8 eurot.

Liitumisankeet avaneb siit.

Meie jaoks ei ole olemas liiga nõrka füüsilist vormi, on vaid puudulik elukorraldus. Puudega inimese elu parendamiseks teeme koostööd kolme katusorganisatsiooniga:  Eesti Puuetega Inimeste Kojaga (EPIK), Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liiduga (EMSL), Eesti Patsientide Esindusühinguga (EPE). Oleme avatud väljakutsetele erinevate huvigruppide poolt. Kavandame ja viime ellu projekte, mille sisuks on nii ühiskonna suhtumise kujundamine kui ka inimese enda eneseusu ja
-teadvuse tõstmine. Meie kaudu on Eestisse jõudnud ja siin kinnistunud mitmed progressiivsed ideed — näiteks iseseisva elu liikumine või elektriratastooli saalihoki.

 
Web2