Kõik teated

Liikumispuudega Inimeste Liidu koolituspäev

30.05.2005

"Mõjutustegevus kohalike omavalitsuste valimiste eel"
Aeg: Kolmapäev, 08.06.2005 kell 11.00-16.00
Koht: Endla 59, Tallinn
Lektor: ELILi president Ants Leemets
 

Lugupeetud ühingute juhid!

Sügisel valime omavalitsustesse uusi inimesi, kellest sõltub mitu aastat elu areng kohalikul tasandil. Kas on meie võimuses kaasa rääkida, et valituteks saaksid inimesed, kel on peale poliitiliste ambitsioonide ka sotsiaalset närvi, kes peale mure teede halva olukorra üle märkaksid ka puuetega inimeste muresid ja võtaksid neid kuulda? Kuidas seda protsessi mõjutada? Ise kandideerides?
Oleme ise kõige pädevamad ütlema, mis on meie vajadused ühes või teises meid puudutavas valdkonnas. Riik on omavalitsustele teinud ülesandeks sotsiaalteenuste osutamise, transpordi korraldamise, hariduse andmise ja ühiskondlikele hoonetele ligipääsetavuse tagamise. Samas pole omavalitsustel tihti piisavalt teadmisi meie sihtrühma vajadustest ja mõnikord ka ei soovita puuetega inimeste häält kuulda võtta.

Puuetega inimestel ja neid esindavatel organisatsioonidel napib oskusi seista oma sihtrühma õiguste eest. Napib teadmisi omavalitsuse toimimisest  ja oskusest teha koostööd, piisavalt ei ole teadmisi ja oskusi mõjutada poliitikuid, arvamusliidreid, lävida meediaga.  

Vajalik on õppida nende inimeste teadmistest  ja oskustest, kellel on kogemusi koostöös omavalitsustega ja poliitilises tegevuses.

Kolmapäeval, 08.06.05 viib sellekohases koolituspäeva läbi praktik poliitikas, liikumispuudega inimeste liidu president Ants Leemets.

Tagasi