Kõik teated

Seltsi aastakoosolek läheneb

25.04.2005

Aastakoosolek toimub laupäeval, 07. mail algusega kell 12.00 Tallinnas, Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, Endla 59.
 

Koosviibimine lõpeb 16.00.

Päevakord:
- 2004 a tegevusaruanne
- finantsaruanne
- revidendi aruanne
- juhatuse liikmete valimine
- jooksvad küsimused

Päeva lõpetavad nooruslikud esinejad ja suupistelaud.
(Juhin müasteenikute tähelepanu ka uuendatud ravimiinfo-kaardikesele, mille saamiseks pöörduge sobival hetkel Külli või Margiti poole.)
Kui kellegil on huvi Aive raamatu vastu, andke mulle teada, võtan kaasa.

Palun teatage oma tulekust 04. maiks kas mailile: registreerin@els.ee või telefonil 6503 735 (Helmi Koikson).
Kellel pole võimalik koosolekust osa võtta, volitage kirjalikult enda eest hääletama inimesi, kellega olete ühel nõul. Oma häält saab volitada ka juhatuse liikmetele. Samuti on aastakoosolek koht, kus liikmed kinnitavad oma huvi seltsi tegemiste vastu aastamaksu tasumisega. (Täiskasvanud liikme aastamaks on 10.- krooni, alla 16-aastasel 5.- krooni.)

Kohtumiseni!
Külli Reinup

Tagasi