Kõik teated

Võru vallas puuetega inimeste päev

19.04.2005

26. aprillil 2005, algusega kell 10.00 toimub Võru Vallamajas, Võrumõisa 4a hariv ja meelelahutust pakkuv infopäev.
 

Päevakava

10.00   Kogunemine ja registreerimine
10.00 – 10.05  Võru vallavanema Georg Ruuda tervitus 
10.05 – 10.10  Päeva tutvustus — Helgi Kapp projekti juht
Sõnavõtud
10.10 – 10.15  Peep Piirsalu Maavalitsuse Sotsiaal- ja tevishoiuosakonna juhataja
10.20. –10.25  Peeter Aleksašin — Lõuna–Eesti Pensioniameti Võru osakonna juhataja
10.25 – 10.30  Malle Kelt — Võrumaa Tööhõiveameti juhtumikorraldaja
10.30 – 10. 45  Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide tutvustus — Avo Veske  tegevdirektor
10. 45 – 11. 00  Kohvipaus
11.00 – 12. 00   Individuaalsed konsultatsioonid
12.00 - .....      Kohtumine luuletaja Tiina Jakobsoniga

Avatud on Võru Järve Kooli õpilaste tööde näitus, Võru Päevakeskuse Ühingu, Puuetega Inimeste Koja kunsti- ja käsitöönäitus

Sobilik on eelnev registreerumine vallalvalitsuses telefonil 7 822 713
või puuetega inimeste kojas,telefonil 7 823 132 Tamara Laht.

Tagasi