Kõik teated

Võimalus saada tugiisikuks liikumispuudega inimesele

10.02.2005

Lühiülevaade projektist, mille raames soovitakse leida liikumispuudega inimesi, kes oleksid huvitatud nõustamisalase koolituse saamisest ja sellel omandatavate teadmiste rakendamisest kas oma igapäevatöös või selle kõrvalt.
 

Projekti Jobs Through Peers tegevus on suunatud uue nõustamissüsteemi loomisele. Eesmärk on luua uus alternatiiv, kus sarnases situatsioonis inimene (peer-nõustaja) nõustab teist sarnases situatsioonis olevat inimest (näiteks: töötav liikumispuudega inimene nõustab teist liikumispuudega inimest, kes soovib tööle minna). Kirjeldatud nõustamise puhul on oluline isiklikule kogemusele tuginemine, kasutades samas koolitusel omandatud nõustamise põhimeetodeid ja järgides selle peamisi põhimõtteid.

Jõutud on projekti vahe-eesmärgini: pilootide peer-nõustajate (ing.k. peer-counsellors) koolituseni läbi kavandatavate koolituspäevade. Koolitatavad peer-nõustajad on liikumispuudega inimesed. Rühma suurus on 7 inimest.
Kogu koolituse maht on 5 päeva. Koolitus toimub Tallinnas käesoleva aasta aprillikuu kahel nädalavahetusel ja ühe reedese päeva õhtupoolikul, täpseid kuupäevi pole veel määratud.

Kahjuks pole meil projekti raames võimalik majutust pakkuda. Projekt võimaldab transpordi.
Läbiviidava koolituse kava on koostamisel ja saadetakse asjast huvitatuile hiljem.

Täiendavaks informatsiooniks pöörduge:
Imbi Must
Tööhõivetalituse spetsialist
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Tel: 659 4327
E-post: imbi.must@astangu.ee

Tagasi