Kõik teated

Muutused tööturuteenuste osutamisel ja ‑toetuste maksmisel

02.03.2014

Muutused tööturuteenuste osutamisel ja ‑toetuste maksmisel
 

Muutused tööturuteenuste osutamisel ja ‑toetuste maksmisel:  http://www.rmp.ee/toooigus/tls/16459

Aasta algusest jõustus valitsuse tööhõiveprogramm aastateks 2014-2015, millega jätkatakse eelmise programmiga sarnaste tööturuteenuste osutamist ja -toetuste maksmist.

Tagasi