Kõik teated

TPIK pakub Tallinna puuetega inimestele ja nende pereliikmetele tasuta sotsiaalnõustamist

03.02.2013

Tallinna Puuetega Inimeste Koda osutab sotsiaalnõustamise teenust, mille eesmärk on ennetada sotsiaalseid probleeme ja abistada puuetega inimesi ja nende pereliikmeid sotsiaalvaldkonda puudutavates küsimustes.
 

Tallinna Puuetega Inimeste Koda osutab sotsiaalnõustamise teenust, mille eesmärk on ennetada sotsiaalseid probleeme ja abistada puuetega inimesi ja nende pereliikmeid sotsiaalvaldkonda puudutavates küsimustes (nt puudega seonduvad probleemid, toetused, teenused, puude määramine jne; riiklike ja kohalike omavalitsuste pakutavate teenuste ja seaduste tutvustamine ja kohalikus omavalitsuse, töötukassa, pensioniameti jmt kontaktide edastamine).

Sotsiaaltöötaja poole saab pöörduda:

- töövõimetuspensioni ja puude raskusastme taotlemisel,
- teenuste (transport, rehabilitatsioon, tööhõive, haridus jmt) kasutamisel,
- toetuste ja soodustuste taotlemisel,
- abivahendite taotlemisel,
- hooldaja ja eestkoste määramisel,
- sotsiaalabi saamisel ja eluasemega seotud probleemide korral jne.

Sotsiaalnõustamine on tasuta ja teenust osutatakse nii eesti kui vene keeles.

Info ja vastuvõtule registreerimine tööpäeviti telefonil 655 4160 ja 52 19 102 või e- posti aadressil: tiia@tallinnakoda.ee

Sotsiaaltöötaja Tiia Tiiki vastuvõtud toimuvad Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, Endla 59.

Teenust rahastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Tagasi