Kõik teated

Teabepäev puuetega laste vanematele 13. juunil

17.05.2012

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub puudega laste vanemaid, hooldajaid ja puuetega inimeste spetsialiste 13. juunil kell 14 algavale teabepäevale Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.
 

Teabepäeva kava:

13.00 ""Laste ja perede arengukava 2012-2020 ja rakendusplaani 2012-2015
tutvustus"
Anniki Tikerpuu, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja

14.00 Ülevaade Tallinna Tugikeskus Juks tegevustest ja võimalustest
Irina Kalda ja Häli Metstak, Tallinna Tugikeskus Juks esindajad

14.30 Kohvipaus

15.00 Puuetega laste vanematele suunatud infoteatmiku tutvustus.
Külli Urb, Tallinna Puuetega Inimeste Koja projektijuht

15.20 Projekti "Tööotsija tööriistakast - abiks puuetega inimestele ja
puuetega laste vanematele" puuetega laste vanematele suunatud tegevuste
tulemuste tutvustus"
Külli Urb, Tallinna Puuetega Inimeste Koja projektijuht

15.45 Päeva kokkuvõte ja lõpetamine

Tõlge vene keelde.

Eelregistreerumine teabepäevale kuni 11. juuni tel: 656 4048 või e-
mailil: kylli@tallinnakoda.ee

Teabepäev toimub projekti "Tööotsija tööriistakast-abiks puudega
inimesele ja puudega lapse vanemale" raames, mida toetatab Euroopa
Sotsiaalfond.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

Tagasi