Kõik teated

Kursus puuetega laste vanematele Tallinnas

02.01.2012

Kolmapäeval, 11. jaanuaril kell 14 toimub kursusi tutvustav teabepäev Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.
 

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub puuetega laste vanemaid osalema veebruaris algavatel aktiviseerimiskursustel.

Kursuste käigus on võimalik osalejatel teadvustada isiklikke ressursse, õppida eesmärkide püstitamist ning aja juhtimist, arendada suhtlemisoskusi ja planeerida oma tööelu.

Kursused toimuvad regulaarsusega kord nädalas 4 tundi, kokku toimub 12 kohtumist. Moodustatakse nii eesti kui venekeelne grupp. Vajaduse korral on võimalik kursuste ajal kasutada lapsehoiuteenust.

Puuetega laste vanematel on võimalik projekti käigus saada individuaalset psühholoogilist ja sotsiaalnõustamist. Kursustel osalemine ja nõustamisteenused on sihtrühmale tasuta.

Kolmapäeval, 11. jaanuaril kell 14 toimub kursusi tutvustav teabepäev Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper esineb ettekandega "Mida tähendab võrdne kohtlemine?", projekti "Tööotsija tööriistakast - abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale" tegevusi tutvustab projektijuht Külli Urb, Tallinna linna poolt pakutavatest puuetega lastele suunatud teenustest annab ülevaate Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist Reet Rääk.

Infoüritusele on oodatud puuetega laste vanemad, sotsiaaltöötajad, puuetega inimeste spetsialistid, haridustöötajad, jne.

Tõlge vene keelde.

Lisainfo ja teavitamisüritusele registreerumine kuni 9. jaanuarini tel.
55 672 585, 656 4048 või e- mailil kylli@tallinnakoda.ee

Aktiviseerimiskursused toimuvad projekti "Tööotsija tööriistakast - abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale" raames, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

Tagasi