Kõik teated

20 aastat Eesti Invaspordi Liitu

26.04.2010

Mõtteid 23. aprillil toimunud sünnipäevale pühendatud konverentsilt "Sport liikumispuudega inimese elus".
 

EIL president Siiri Oviir rõhutas, et vaja on vastu võtta riiklik toetusprogramm. Muuta paremaks puudega laste sportimisvõimalused ja seda ka kooli tasemel.

Sport mõjutab enesehinnangut, suurendab kuuluvustunnet ühiskonda, annab positiivsust.

Riigikogu Sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu tõdes, et praegu kehtivad seadused, mis puudutavad puudega inimesi ja nende sportimisvõimalusi, ei vasta vajadustele ja on vastutust hägustavad, keegi ei vastuta puudega inimeste spordiga tegelemise toetamise ja edendamise eest. Tema arvates ei ole Sotsiaalministeerium õige asutus selle teemaga tegelemiseks, see valdkond peaks kuuluma Kultuuriministeeriumi kompetentsi. Oluline on ka ÜRO Puuetega Inimeste Kovensiooni võimalikult kiire ratifitseerimine Riigikogus.

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja Rein Ilvese kõnest jäi kõlama mõte, et ilma rahata ei saa suurt midagi ära teha, aga ükskõik kui suure rahaga pole midagi teha, kui tahtmist pole. Samuti esitas ta üleskutse tekitada fond invaliftide paigaldamiseks spordirajatistesse, eelnevalt kokku leppides EIL- iga, kuhu neid mõtekas paigaldada oleks, ja tõi näiteks Lasnamäe Spordikeskusesse ehitatud kaldtee, mida mööda juba mitu aastat ainult muruniidukit üles-alla lükatakse.

Strateegilise kommunikatsiooni ekspert Agu Uudelepp küsis algatuseks, millisel kohal asuvad meie meedias invaliidid ning vastas, et sama koha peal, kus ausad poliitikud ja õnnelikud vanainimesed – ehk neid polegi olemas. Edasi arutles ta miks see nii on. Tema mõttekäik oli järgmine: viga on juba terminoloogias. Invasport saab meedias vähe tähelepanu, kuna 
• Invasporti teevad invaliidid.
• Invaliid – tähendab ladina keeles jõuetu.
• Invalid – tähendab inglise keeles kõlbmatut ning kehtetut.

Paraolümpia kõlab ka kuidagi kahtlaselt, sest:
• Para – tähendab kreeka keeles kõrval ning võõrsõnade leksikon annab vasteks pseudo, väär ja vastas.

Meie ühiskonnas kehtib ikka veel arusaam, et sandi koht on nurgas. Meedias pälvivad tähelepanu :
• Ohver, keda kiusatakse.
• Vaenlane, kes kiusab.
• Kangelane, kes päästab.
• Ning vahel ka abiline, kes aitab.

Invasport on ohvrirollis. Ohvrile saab ainult kaasa tunda, mitte kaasa elada. Eestis on 100 000 puudega inimest. Muutes oma ohvrirolli, muudame ühiskonna suhtumist. Me oleme sellel teel juba palju ära teinud, aga palju on veel ka teha.

Sõnavõtjaid oli veelgi, aga need olid mõtted, mis minu jaoks kõlama jäid.

Inge
 

Tagasi