Kõik teated

Riigikontrollil käsil audit, avalda oma mõtteid

18.03.2010

Auditi teema - riigi tegevus puuetega inimeste toetamisel.
 

See on hea võimalus saata neile kõikvõimalikke murekohti ja juba meil olemasolevat infot antud teema kohta. Mart Vain soovis infot ka puuetega inimeste toetusvajaduse kohta, mis teenuseid ja abiliike vaja oleks. Võite temale eraldi oma nägemuse saata aadressil mart.vain@riigikontroll.ee

Vaadake ka allpoololevad Eesti Patsientide Esindusühingu 2009. aasta kliendijuhtumite põhjal koostatud teemade pealkirjad üle, kas jäi miskit olulist kajastamata ja andke märku või/ja saatke eraldi Riigikontrollile.

EPE kokkuvõttesse läksid järgmised teemad
Riigi tegevuse kitsaskohad puuetega inimeste toetamisel:

1. KOHTUTE DISKRIMINEERIV SUHTUMINE PSÜÜHIKAHÄIRETEGA INIMESTESSE
2.  PUUETEGA INIMESTE EBAVÕRDNE KOHTLEMINE KOV  PIIRES
3. PUUETEGA LASTE VANEMAD EI SAA EESMÄRGIPÄRASELT KASUTADA TLS § 63 lg 2 TÄIENDAVAT PUHKEPÄEVA
4. PROBLEEMID KODUHOOLDUSTEENUSE OSUTAMISEGA  KOV SOODUSTINGIMUTEL
5. KINNIPEETAVATELE EI OSUTATA VAJALIKKU JA KVALITEETSET TERVISHOIUTEENUST
6. PUUETEGA INIMESTE LIGIPÄÄS RAVIASUTUSTELE EI OLE TAGATUD
7. RASKE JA SÜGAVA PUUDEGA PSÜÜHILISE ERIVAJADUSEGA INIMESE SAATJALE PEAKS KOMPENSEERIMA MAJUTUSKULUD REHABILITATSIOONITEENUSE OSUTAMISEL
8. RASKE JA SÜGAVA PUUDEGA LAPSE RIIKLIKU LAPSEHOIUTEENUSE ARENDAMINE JA TARBIJATE SOOVIDE ARVESTAMINE TEENUSE SAAMISEL
9. ERIVAJADUSTEGA LASTE ÕIGUSTE RIKKUMISEST JA ÕPPETINGIMUSTE PARANDAMISEST PÄRNU TOIMETULEKUKOOLI NÄITEL
10. PROBLEEMID REHABILITATSIOONITEENUSTE KÄTTESAADAVUSEGA
11.PUUDEGA INIMESE TEAVITAMINE REHABILITASIOONITEENUSE  VÕIMALUSEST
12. TEENUSTE KVALITEET HOOLDEKODUDES
13.  PUUDEGA LAPSE VANEMATE INFORMEERIMINE PÄEVAKESKUSES TEHTAVAST TÖÖST  KÄO TÄISKASVANUTE PÄEVAKESKUSE NÄITEL
14.  RIIGI JA KOV TÖÖTAJATE EELARVAMUSLIK SUHTUMINE PSÜÜHILISE ERIVAJADUSEGA INIMESTE KAEBUSTESSE KODUSE VÄGIVALLA PUHUL
15. KOHTUTÄITURITE TEGUTSEMINE EI OLE SEADUSEGA KOOSKÕLAS
16. SOTSIAALTEENUSED ON OLENEVALT PIIRKONNAST VÕI KOV PUUDULIKUD VÕI OLENEMATUD
17. PUUDE TAOTLEMISE KORRA PUUDUSED
18. PUUDEGA INIMESTE HOOLDAJA TASU ON VÄIKE

Jõudu soovides
Anne Veskimeister
EPE infojuht/nõustaja

Tagasi