Kõik teated

Karjääriinfo erivajadusega noorele

12.02.2010

SA Innove poolt välja antud infomaterjal
 

Leiab aadressilt:
www.rajaleidja.ee/erivajadus

ja Tallinna Puuetega Inimeste Koja kodulehelt trükiste alt.

Tagasi