Kõik teated

Kodanike foorum

30.10.2009

7. novembril kl 16.00 – 18.00 Tallinna Õpetajate Majas (ei ole ratastooliga pääsetav).
 

Igaüks, kes kaasamise köögipoolega on kokku puutunud, teab sellega kaasas käivaid takistusi – kirjalike eelnõude kommenteerimine ei ole väga aktiivne, keerukamate probleemide selgitamine nõuab olulist lisatööd, tagasiside saamine tahab aega. Kaasatavate jaoks on tihti probleemiks see, et neile pole selge, mida neilt täpselt oodatakse ja kuidas nende panust kasutatakse. Sellepärast on hea ja vajalik lisaks tavapärasele otsustusprotsessile võtta appi täiendavad kaasamisvõimalused – näiteks kodanike foorum.
Kodanike foorumeid kasutatakse tavaliselt selliste probleemide puhul, kus arvamused vastanduvad ja otsusetegijatel on valida mitme erineva lahendusvariandi vahel. Foorum aitab luua osalejate seisukohtadel põhinevat arvamust, kuidas otsusetegijad võiksid teemaga edasi minna ja mil viisil keerukamaid probleeme käsitleda.
Justiitsministeerium on teinud ettepaneku koostada vägivalla vastu võitlemise arengukava, millele oodatake Eesti elanike tagasisidet. Selleks, et arengukavale saada laialdasemat tagasisidet, korraldatakse kodanike foorum, kus avaldavad arvamust juhuvaliku alusel 30 Eesti inimest ja 2-3 eksperti, kes omalt poolt arutelusid kommenteerivad. Kodanike foorum on Eestis uudne kaasamismeetod, mida seni vähe kasutatud ja sellepärast soovime seda kogemust kindlasti laiemalt jagada.

Olete oodatud foorumile, et oma silmaga näha, kuidas kodanike foorumit läbi viiakse, kuulata Eesti elanike ja ekspertide arvamusi ning oma tähelepanekuid teistega jagada.

Kodanike foorumil vaatlejana osalenud saavad päeva lõpuks:
1)         õppida kodanike foorumi kui uudse kaasamismeetodi läbiviimist
2)         saada praktilisi näpunäiteid kaasamise korraldamiseks oma igapäevatöös
3)         olla kursis arengukava koostamise käiguga

Kuna kodanike foorumil panustavad sisu osas juhuvalikuga 30 inimest, siis vaatlejad sisulisel arutelul ei osale, küll aga on võimalik teha ettepanekuid kohalviibivatele Justiitsministeeriumi ametnikele. Foorumil osalemine on kõigile tasuta.
Foorumit korraldavad Justiitsministeerium, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) ja poliitikauuringute keskus PRAXIS.
Lähem info: www.ngo.ee/tof. Osalemisest andke teada hiljemalt 5. novembri hommikuks EMSLi Annale e-mailil anna@ngo.ee 

Kodanike foorum on osa paremate poliitikate projektist, täpsemalt www.ngo.ee/tof. Projekti finantseeritakse tõukefondide haldussuutlikkuse tõstmiseks mõeldud Tarkade Otsuste Fondist ehk pikema nimega: "Prioriteetse suuna "Suurem haldusvõimekus" meetme "Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine" alt.

Tagasi