Kõik teated

Tallinna Tehnikakõrgkooli õppima

22.02.2009

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ raames soovib Tallinna Tehnikakõrgkool projekti käivitumisel pakkuda puuetega inimestele rakenduskõrgharidust.
 

Projekti eesmärgiks on parandada puuetega inimeste elukvaliteeti. Projekti käivitumiseks on vajalik 40-60 inimese nõusolek.
Tallinna Tehnikakõrgkoolis on võimalik omandada rakenduskõrgharidust järgmistel erialadel:

Arhitektuuri- ja keskkonnatehnika teaduskonnas
Rakendusarhitektuur
Keskkonnatehnika

Ehitusteaduskonnas
Hoonete ehitud
Teede ehitus
Rakendusgeodeesia

Mehaanikateaduskonnas
Masinaehitus
Tehnomaterjalid ja turundus

Rõiva- ja tekstiiliteaduskonnas
Rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia (spetsialiseerumisega tehnilisele disainile ja rõivaala korraldusele)
Rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus

Transporditeaduskonnas
Autotehnika
Transport ja logistika
Raudteetehnika

Vastuvõtutingimused
1.      Vähemalt keskharidus
2.      Arvestatakse keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistusel olevaid hindeid: emakeel, matemaatika, füüsika ja võõrkeel
3.      Eesti keele oskus vähemalt kesktasemel (mitte eesti õppekeelega keskharidust andva õppeasutuse lõpetanud)

Vastuvõtuks vajalikud dokumendid
1.      Vormikohane avaldus (nõusolek)
2.      Keskharidust tõendav dokument (koopia)
3.      Isikut tõendav dokument (passi või ID-kaardi koopia)
4.      Nime muutmisel vastav dokument (koopia)

Õppetöö
Esimesel õppeaastal toimub õppetöö kaugõppe vormis. Aasta jooksul toimub kuus ühenädalast õppe- ja eksamisessiooni. Esimesel aastal on põhirõhk üld- ja alusainetel, keeltel, reaalainetel ja graafikal.
Teisest aastast on võimalik valida omale meelepärane eriala ja õppevorm (päevane, kaugõpe).
Õppetööks vajalikud vahendid muretsetakse projekti vahenditest (sülearvuti, kaustikud, kirjutusvahendid, joonestustarbed jne)

Transport, majutus ja toitlustus
Transport organiseeritakse koostöös kohalike omavalitsuste ja valdadega, rahastatakse projekti vahenditest.
Majutust on võimalik kasutada Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilashotellis.
Esimesel aastal on ka tasuta lõunasöögi võimalus.

Huvilistel palume 10. märtsiks 2009. a. täita ankeet, kinnitada see oma allkirjaga ja lisada vastuvõtuks vajalikud dokumendid ning saata aadressil:
Tallinna Tehnikakõrgkool
Avatud Kõrgkool/Täiendkoolitus
Pärnu mnt 62
10135 TALLINN

Meeldivale koostööle lootma jäädes,
Veronika Ahtijainen                                                  Inga Oper
Täiendkoolituse projektijuht                                     Kaugõppe projektijuht
666 4553, 5620 2235                                                666 4551, 5623 3075
Faks 666 4526                                                           Faks 666 4526
veronika@tktk.ee                                                      inga@tktk.ee

Tagasi