Kõik teated

Emmause missa

02.12.2008

Viimsi Püha Jaakobi kirikus nigulapäeval, 6.detsembril 2008 kl 13.
 

EELK kutsub kõiki erivajadustega inimesi, nende lähedasi ja sõpru advendiaja Emmause missale Viimsi Püha Jaakobi kirikusse nigulapäeval, 6.detsembril 2008 kl 13.
Pärast teenistust pakutakse jõulumaiust, lõpp kl 15. Transpordivajadusest palume teatada: Kadri Kesküla, tel 627 7364
kadri.keskula@eelk.ee

Tagasi