Kõik teated

Arvutikursused Tallinna Puuetega Inimeste Kojas

08.09.2007

Augustist 2007 kuni juunini 2008 toimuvad Tegevuskeskuses arvuti algõppe ja edasijõudnute kursused.
 

Projekti “Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt” raames on Tallinna puuetega inimestele avatud tasuta internetipunkt Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, aadressil Endla 59. Arvutiklassis töötab tugiisik, kes vajadusel aitab nõu ja jõuga.
Algajatele õpetatakse arvuti kasutamist algtasemel — põhitõed, e-mailide saatmine, dokumentide kirjutamine, interneti kasutamine ja online suhtlemine.
Edasijõudnutele õpetatakse tekstitöötlust ja tabeltöötlust MS Office baasil ning pilditöötlust. Arvutikursuste maht on 20 tundi.

Arvutikursustele registreerimine ja täpsem info telefonil 656 4048 või e-posti teel arvutiklass@tallinnakoda.ee
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse arvutiklass on avatud huvilistele tööpäeviti 10.00– 18.00.
Projekti finantseerib Microsoft Eesti.

Infot vahendas:
Tauno Asuja
Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuht   
Endla 59, 10615 Tallinn
Tel: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
www.tallinnakoda.ee

Tagasi