Kõik teated

Haigekassa maksab täiendavat ravimihüvitist

15.11.2006

Täiendavat ravimihüvitist on võimalik saada neil, kes ühes kalendriaastas on pidanud soodusravimite eest maksma üle 6000 krooni.
 

Eesti Haigekassa
Pressiteade
25. oktoober 2006

24.oktoobril kandis haigekassa 425 inimese pangakontole täiendavat ravimihüvitist kogusummas 832 511 krooni. Nimetatud summast maksti 804 867 krooni 2006. aasta eest (425 inimesele), 23 130 krooni 2005. aasta eest (11 inimesele) ning 4 514 krooni 2004 aasta eest (3 inimesele).
2006. aasta 9 kuu jooksul on haigekassa maksnud kindlustatutele täiendavat ravimihüvitist kokku 691 isikule summas 2 310 479 krooni.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on inimeste arv, kellele täiendavat ravimihüvitist välja on makstud, suurenenud 263 võrra. Seega võib väita, et käesoleva aasta  II kvartalis haigekassa algatusena valminud infovoldikud, mida levitati nii arstide kui ka apteekide kaudu, on oma eesmärgi täitnud ning inimeste teadlikkus täiendavast hüvitisest on tõusnud.
Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mille arvestamise aluseks on inimese poolt ühes kalendriaastas soodusravimitele tehtud kulutused. Korra kehtestamise eesmärk oli luua võimalus saada täiendavat rahalist hüvitist nendel inimestel, kes ühes kalendriaastas kulutavad haigekassa ravimite loetellu kantud ravimite ostmiseks enam kui 6000 krooni. Maksimaalne täiendav hüvitis ühele inimesele ühes kalendriaastas on kuni 9500 krooni.
Täiendava ravimihüvitise saamiseks tuleb esitada avaldus. Avalduse blanketi saab  haigekassa klienditeenindustest, Eesti Posti postkontoritest ja haigekassa koduleheküljelt. Täiendava ravimihüvitise avalduse saab esitada kodanikuportaali kaudu (http://x-tee.riik.ee/portaal/), digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, tuua haigekassa klienditeenindusse või saata postiga. Avalduse võib esitada juba varakult, enne kui 6000 krooni piir on ületatud. Edaspidi tuleb vaid isiku- või pangaandmete muutumise korral haigekassat teavitada.
Pärast avalduse saamist kannab haigekassa ise hoolt nii arvestuse kui ka maksmise eest. Iga kvartali lõpus arvutatakse, kellel ja millise summa ulatuses on õigus täiendavat hüvitist saada ning raha kantakse kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks inimese pangaarvele.

Anne Osvet,
Haigekassa avalike suhete juht
6208 439

Tagasi