Kõik teated

Eesti Puuetega Inimeste Koja pressiteade

26.10.2006

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees viib puudetoetuste tõusu küsimuse koalitsiooninõukogusse
 

24. oktoobril kohtus puuetega inimeste organisatsioonide (Eesti Pimedate Liit, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda) esindus Toompeal Riigikogu sotsiaal- komisjoni esimehe Mai Treialiga, et tuletada meelde aastatagust lubadust astuda samme tööealiste puudega inimeste puudetoetuste tõstmiseks alates 01.01.2007. Riigieelarve järgmise aasta eelnõu jätab aga nende inimeste puudetoetused samale tasemele, kus need on olnud juba 2001. aastast.
Puuetega inimeste esinduse ettepanek on tõsta tööealiste puudega inimeste puudetoetusi 37,5%, mis nõuab eelarvereale täiendavalt 61 miljonit krooni.

Puudetoetusi makstakse Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel puudest tingitud lisakulude osaliseks hüvitamiseks. Kuus aastat on täiskasvanud sügava puudega inimese igakuine toetus olnud 640, raske puudega 420 ja keskmise puudega 200 krooni. Arvestatud pole aastate jooksul toimunud inflatsiooniga, tõusust kui sellisest rääkimata. Arvestades tarbijahinnaindeksi muutustega aastate jooksul, on 640 kroonist tänaseks järele jäänud 510, 420 kroonist 330 ja 200 kroonist 150 krooni.  

Kohtumisel rõhutas Liikumispuudega Inimeste Liidu president Ants Leemets, et eelmisel aastal läbirääkimiste tulemusena saavutatud laste puudetoetuste tõus annab veendumuse, et poliitikute hea tahte korral on selline poliitiline otsus võimalik ka tööealiste puudega inimeste puhul. Seda enam, et valitsuses heaks kiidetud Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste  seaduse muutmise kontseptsioon seab üheks eesmärgiks puudega inimeste toetamise nende tööga hõivatuse suurendamiseks. Kõike seda arvestades ja silmas pidades majanduse jätkuvat head seisu, ei saa olla 61 miljoni lisakrooni eraldamine toetuste tõusuks takistuseks.

Kohtumisel viibinud sotsiaalminister Jaak Aab, kellega kohtuti samas küsimuses oktoobrikuu alguses, kordas, et toetuste tõusu pole valitsuse poolt kavandatud enne 01.01.2008, kui on planeeritud Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kontseptsiooni rakendumine. Minister tunnistas, et töö puudetoetuste süsteemi ümbervaatamisega, mis algas juba 2003.aastal, pole piisava tempoga edenenud. Töö muudatuste eelnõuga taheti valmis jõuda sel aastal, ajakava nägi ette uuendatud  seaduse jõustumist 01.01.2007. 
Puuetega inimestel puudub vähimgi kindlustunne, et seadus  rakenduks ka  uueks lubatud tähtajaks, s.o. 01.01.2008, seetõttu ei nõustutud loobuma  puudetoetuste tõstmise nõudest.
Probleem on tõsine, tõdes ka komisjoni esinaine Mai Treial ja andis lubaduse puudetoetuste tõstmise küsimuse viia järgmise koalitsiooninõukogu istungi päevakorda.

Kohtumisel arutati ka teisi puuetega inimesi puudutavaid eelarveridu riigieelarve eelnõus. Esindus tunnustas ministeeriumi head tööd rehabilitatsiooniteenusele suunatud summade eraldamiseks   selle aasta lisaeelarvest ja hüppeliseks suurendamiseks 2007.a. riigieelarves. See lubab loota, et ei kordu selleaastane seis, kus teenuseks eraldatud raha lõppes paljudes asutustes juba esimesel poolaastal ja inimesed jäid vajaliku teenuseta.
Esindus väljendas nördimust, et abivahenditele eraldatud rahastus jäi samale tasemele eelmise aastaga ja et selle aasta lisaeelarvest kustutati 3,5-miljoniline taotlus abivahendite järjekordade likvideerimiseks. Minister andis lubaduse, et leiab abivahendite reale 2007.a. minimaalselt 5 miljonit krooni lisaks ministeeriumi võimalusi üle vaadates.

Lisainfo:
Auli Lõoke,
Eesti Puuetega Koja projektijuht
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht
5293144; 6720223
elil@elil.ee

Tagasi