Kõik teated

Suhelgem terviseks!

06.09.2006

Mittetulundusühing Senior Arendus avas 16. augustil 2006 internetiportaali SEENIOR PORTAAL arendusversiooni http://portaal.seenior.ee.
 

Seenior Portaal on mõeldud eakate ja erivajadustega inimeste suhtlus- ja toimingukeskonnana, mille arendamine toimub meie lugejate ja partnerite ühistööna. Seoses rahvastiku vananemisega suureneb ühiskonna koormus eakatele väärika toimetuleku tagamiseks. Seoses sellega on tekkinud probleem eakate hõivest ning vajadus nende maksimaalselt võimalikuks sotsiaalseks reintegratsiooniks.

Seenior Portaal on võtnud oma missiooniks portaali sihtgrupi elukvaliteedi parandamise, konkurentsivõime ja eneseväärikuse tõstmise, nende lähendamise kaasaegsele infoühiskonnale.  

Peatselt algavad portaali tutvustamisüritused, vt lähemalt http://arendus.seenior.ee/promo.html
Kutsume Teid astuma Seenior Portaali toetajate ridadesse. Ootame võimalikku finantsabi kõigilt neilt, kellel on kavatsus kõrge vanuseni elada. Toetajatel avaneb soodne võimalus oma firma tutvustamiseks nii portaali keskkonnas kui ka meie promoüritustel.

Kõik võimalikud koostööettepanekud ja -mõtted on alati oodatud!

MTÜ Senior Arendus meeskond
info@seenior.ee 

Tagasi