Kõik teated

Rehabilitatsiooniteemaline seminar Tallinnas

28.11.2005

Aeg: 14. detsember 2005 kell 10.30-16.00
Koht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59 Tallinn
 

Mida kujutab endast puuetega inimeste rehabilitatsioon ja kuidas see haakub teenustega, mida pakuvad puuetega inimestele tervishoiu-, tööhõive-, hariduse ja sotsiaalkindlustusasutused ning kohalik omavalitsus? Kuidas tehakse koostööd teistes maakondades? Kes koordineerib võrgustikutööd ja kuidas tagada tõhus infovahetus? Milliseid probleeme on puuetega inimesel ja nende peredel ette tulnud liikumisel erinevate asutuste vahel? Kuidas peaksin toimima mina, et koostöö sujuks paremini?

Sihtgrupp: Seminarile on oodatud jagama oma kogemusi ja mõtteid puuetega inimestele teenuseid osutavad pere- ja eriarstid, tööhõiveametite spetsialistid, kutseõppe korraldajad, haridustöötajad, pensioniametite juhtumikorraldajad ja AEK liikmed, kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad ja maavalitsuste spetsialistid ning puuetega inimeste esindajad.

Seminar algab ettekannetega, kus rehabilitatsioonimeeskondade esindajad tutvustavad oma seniseid võrgustikutöö kogemusi ja ootuseid koostööpartneritele. Seejärel käsitletakse töötubades võrgustiku mudelit, mis peaks toetama laste rehabilitatsiooni, rehabilitatsiooni puuderiskiga või hiljuti tekkinud puudega täiskasvanutele ja rehabilitatsiooni varem määratud puudega täiskasvanutele.

Seminar ja lõunasöök on osavõtjatele tasuta.

Info: Regina Karjakina, PITRA võrgustiku- ja infotöörühma juht, tel 659 3931,
e-post: ajakiri@tai.ee. Külli Roht, PITRA projektijuht, tel 648 0118, 5566 3494,
. Külli Roht, PITRA projektijuht, tel 648 0118, 5566 3494,
e-post: roht@afaasia.ee. .

Tagasi