Kõik teated

Kohtumine Verekeskuse töötajatega

01.11.2005

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (ELIL) korraldab puuetega inimeste kohtumise Verekeskuse töötajatega, et saada selgust, kas puudega inimene võib verd loovutada või mitte.
 

Kohtumine toimub reedel, 4.nov. kell 15.00 Tallinna puuetega inimeste tegevuskeskuses Endla 59.

Noorteklubi "Händikäpp" liikmed on tõstatanud küsimuse, miks puudega inimesi keeldutakse võtmast täisveredoonoriks. Põhjuseks on Verekeskuse töötajad öelnud, et inimesel on puue.

EV Sotsiaalministri 29.aprilli 2005 määruses nr. 65 on äratoodud loetelu haigustest ja teistest teguritest, mis välistavad vere loovutamist. See määrus ei kehtesta piiranguid veredoonoriks olemise kohta puude tõttu.
Võrdluseks olgu toodud põhjanaabrid, kus vere loovutamise takistuseks on toodud põhjused, mis kõigile samad (põetud haigused, pooleli olev raviprotseduur, hetke enesetunne, vereanalüüsi tulemused jne.), mitte puue. Mees Oulust, kel puudub kaks kätt ja kel on probleeme tasakaaluga, on aktiivne vereloovutaja.

Oleks kena osavõtust ette teatada, et korraldajtel kohvipausi ettevalmistamine paremini sujuks.

Auli Lõoke,
ELIL tegevjuht,  672 0223

Tagasi