Muud lihashaigused


Lihasdüstroofiad (Duchenne’i, Beckeri lihasdüstroofia, fatsioskapulohumeraalne (Landouzy-Dejerine’i) düstroofia jt)

Müopaatiad (polümüosiit, dermatomüosiit, inklusioonkeha müosiit, polymyalgia rheumatica jt)

Müotoonia (müotooniline düstroofia, myotonia congenita, paramyotonia congenita)

Perioodiline paralüüs