2016

  1. Üldkoosolek Pärnu Muuseumis 7.05.2016

  2. Infopäev ja näituse „11000 aastat ajalugu - Elamusi vanast ajast“ ühiskülastus 7.05.2016.

  3. Suveseminar Tallinn Viimsi SPA keskuses 20.-21.07.2016.

  4. Viimsi Vabaõhumuuseumi ja Sõjamuuseumi ühiskülastus 20.07.2016.

  5. Ajurünnak teemal "Kuhu lähed ELS": arengukava 2017 -2020 21.07.2016.

  6. Aastalõpu koosviibimine Tartus Dorpati keskuses 3.12.2016.

  7. Infolehed 2016 ( märts, juuni, september, detsember).

  8. Juhatuse koosolekuid 8.

  9. Diagnoosikirjeldused veebile.

  10. Tehtud ühine kirjalist, täiendused veebile ja näoraamatus.

 

Projekti "ELS-i tegevusprogramm 2016" eesmärk on:

tagada baasfinantseerimise läbi ELS-ile sihipärane ja tulemuslik tegevus;

tagada koolitustel ja katusorganisatsioonide üritustel osalemise läbi juhatuse liikmete teadlikkuse tõus ja motiveeritus tööks;

tagada transpordikompensatsioon (liikumispuudega) liikmete osalemiseks ühingu töös;

tagada ELS-i oma väljaannete (paberkandjal infolehe ja interneti kodulehekülje) toimimine kaasaja tasemel;

edastada teistele ühiskonnaliikmetele teavet Seltsi tegevusest ja puudega inimeste probleemidest, algatada seltsi liikmete hulgas diskussioone olulistes sotsiaalprobleeme puudutavates küsimustes, avaldada erinevaid seisukohti ja vaateid meie sotsiaalpoliitika arengutest, vahendada teavet meditsiiniliste uuringute tulemustest, hoida sidet nii seltsi liikmetega kui allorganisatsioonide juhtidega;

mõjutada avalikku arvamust puuetega inimestest;

pakkuda seltsi liikmetele nõustamise teenust ning sarnase tuge;

pakkuda seltsi liikmetele organiseeritud kahepoolset infovahetust (foorum, “Uudised” ja “Kasulik” lingid meie kodulehel)

olulistes valdkondades nagu olme ja abivahendid, seadusandlus, meditsiin;

suurendada pere koostööd probleemide lahendamisel, tõsta puudega pereliikme sotsiaalset aktiivsust ning kaasatust

probleemide lahendamisse, toetada puudega inimese iseseisvumist, arendada enesekindlust.

Selleks kavandasime järgmisi tegevusi 2016. aastal: