2012

Eesti Lihasehaigete Seltsi tegevusaruanne 2012  [PDF]

ELS-l on 183 füüsilisest isikust liiget. Tegutsevad ELS Pärnu osakond ja Võru Lihasehaigete Selts. Tallinlased tegutsevad mitteametliku, kuid toimiva rühmitusena.
ELS on seadnud eesmärgiks tegutseda oma liikmete huvides järgmistes valdkondades: tervis, sotsiaalküsimused,
töö- ja haridus Olulised on nii sotsiaalküsimused, mis seotud iseseisva toimetulekuga, kui ka diagnoosipõhise ning puudealase informatsiooni jagamine. Toetusega EPI Fondist jätkasime ühingu paikapandud tegevussuundi.

Infoprojektis hallati ja arendati kodulehte www.els.ee ning toimetati diagnoosipõhiseid infomaterjale. Anti välja neli infolehte, mis postitati igale liikmele ning huvilistele.

Organisatsiooni arendamise osas kaeti tegevuste läbiviijate sidekulusid; transpordikompensatsioon seltsi liikmetele vastavalt üritustel osalemisele ning vajadustele; kaeti kontorikulud ning korraldati raamatupidamine ja asjaajamine.
Seltsi aruande- ja aastakoosolek toimus 12. mail Tartus Tartu Maarjakooli ruumides. Koosolekul kiideti heaks tegevus- ja finantsaruanded ning arutati seltsi liikmeid puudutavaid jooksvaid küsimusi.
Aasta jooksul toimusid juhatuse koosolekud, nii füüsilised kokkusaamised kui ka Skype vahendusel arutelud. Tavapäraselt olid kaasatud juhatuse koosolekutele ka teised aktiivsed liikmed, kes juhatusse ei kuulu.
12 augustil toimus suveseminaar Eidapere mõisas Raplamaal.
8. detsembril tähistas ELS aasta lõppemist piduliku koosviibimisega Tallinna lähistel Graniitvillas Laitses. Koosviibimisel tutvuti skulptuuri valmimise teemaga ja koostegevusek mängiti lauamänge.
Pärnu osakonnas toimusid kokkusaamised pea iga kuu. Arutati päevakajalisi probleeme ning tegeleti erinevate kunsti ning käsitöö tegevustega.
Ühingu suutlikkuse tõstmise ja suhete loomise eesmärgil osalesid juhatuse liikmed katusorganisat-sioonide EPI Koja ja EMSLi ettevõtmistel ning erinevatel koolitustel.

Koostöö teiste organisatsioonidega
Korraldati kohtumine-ümarlaud kus osalesid Tallinna linna ametnikud ja teiste puuetega inimeste organisatsioonide esindajad. Teemaks oli alternaativkodu korraldus ja sellega seotud probleemid.

Tervisealane tegevus.
Anti välja SMA kogumik. Konsulteeriti liikmed.

Projektid
Koostati ja esitati projekt tervisepäeva korraldamiseks novembris, kuid kahjuks ei saadud rahastajalt positiivset otsust.

 

Tegevused

ELS Pärnu osakonna aastakoosolek

Kolmapäeval, 15. veebruaril algusega kell 11.00 Pärnu Puuetega Inimeste Kojas, Riia mnt. 70.

 

Aastakoosolekul on päevakorras: Tegevus- ja finantsaruanne, 2012 a. tegevusplaan ja käeline tegevus juhul kui aega jätkub.

Lisainfo: Olga Pank
tel 53 32 3326

 
 

Eesti Lihasehaigete Seltsi üldkoosolek 12.05.2012 algusega kell 12:00

 
Sel aastal toimub Eesti Lihasehaigete Seltsi üldkoosolek meie Emajõe pealinnas ning kevadises tudengilinnas Tartus. Aastakoosoleku koht on Jaama mõis, Tartu Maarjakooli ruumid aadressil Puiestee 126.

Päevakava

Koosolekule registreerimine;
Majandusaasta ja tegevusaruande esitamine ning kinnitamine;
Juhatuse ülevaade aasta tegevusest;
2012. aasta plaanid;
Söök ja jook;
Lõpp kell 16.00.

Asukoht
Puiestee 126, Tartu, Jaama mõis, Tartu Maarjakooli konverentsiruumid

Transport
Transpordikulud kaetakse osaliselt. Ühist transporti koosolekule koordineerivad:
Tallinnas – Helmi Koikson, telefon 711 0035
Pärnus – Olga Pank, telefonil 449 3650
Võrus – Koit Kodaras, telefon 782 4132.

Meelespea
Registreeri enda osalemine hiljemalt 03.05.12 telefonil 711 0035, kus vastab Helmi või emaili teel registreerin@els.ee Tallinna inimestel palume lisada juurde kas on vaja organiseerida transporti Tartusse.
Kui ei saa ise kohale tulla, siis kirjuta volitus liikmele, kes tuleb koosolekule. Võib saata ka digiallkirjastatud volituse emailiga registreerin@els.ee
Võta kaasa raha liikmemaksu tasumiseks. Võib tasuda ka ülekandega meie kontole SEB pangas 10052002295000 või Swedbankis 221017649563.