2011

Eesti Lihasehaigete Seltsi tegevusaruanne 2011

Liikmelisus

182 liiget,
neist 66 toetajaliikmed.
Umbes 70 passiivset liiget

Tallinnast ja Harjumaalt – 59 liiget
Pärnust ja Pärnumaalt – 33 liiget
Võrust ja Võrumaalt – 24 liiget

Tegutsevad ELS Pärnu osakond
ja Võru Lihasehaigete Selts

 

Juhtimine

5-liikmeline juhatus

Revident

Aktivistid

Raha sissetulek

Eesti Puuetega Inimeste Fond

Liikmemaksud

Raha väljaminek

 

Organisatsiooni arendamisega seotud kulud

 

Infoprojektiga seotud kulud