Tähetabelid

Allolevatest linkidest avanevad tähestikud (eesti ja vene keeles), mida välja printida ja kasutada suhtlemisel nende inimestega, kes rääkida ei saa.
Tähetabeli kasutamine eeldab, et inimene saab mingil moel märku anda – silma- või kulmuliigutuse, keelenaksutamise vm sarnasega.
Abistaja loetleb esmalt ridu ülalt alla: 1, 2, 3... kuni märguandeni, et vajaminev täht asub just sellel real. Seejärel loetleb abistaja järjest real asetsevaid tähti, kuni märguandeni. Nii saadakse esimene täht.
Sama protsess kordub iga järgmise tähega.
See võib tunduda esmalt aeganõudev, kuid harjudes läheb üllatavalt kiiresti. Mõnelegi inimesele see võib olla ainukeseks võimaluseks oma mõtteid väljendada.
Paaridel, kes kasutavad tabelit pikemat aega, võib see pähe kuluda, nii, et paberilt jälgida enam vaja polegi.

Tähetabel eesti, lihtsam

Tähetabel eesti, lisadega

Славянский алфавит в таблице