Ravimi KETEK® tarvitamisel on täheldatud MG-kaebuste suurenemist müasteenikutel

KETEK® on ravim (antibiootikum) kopsupõletiku koduseks raviks.
Tina Appelrothi sõnul firmast Aventis Pharma ei ole Soomes vastavatest juhtumitest raporteeritud, info on tulnud väljastpoolt Euroopat (üks surmajuhutm Lõuna-Ameerikas). Avertis Pharma Oy palub siiski arstide tähelepanu KETEK®i väljakirjutamisel ning kutsub seda ravimit vältima kui tegemist on müasteeniaga patsiendiga.
Aventis Pharma Oy tootejuht Tina Appelroth, tel. 0201 200 420.

 

Lugupeetud arst

Selle teate eesmärgiks on juhtida tähelepanu ettevaatusabinõudele, mida tuleb järgida telitromütsiini annustamisel harvaesinevat autoimmuunhaigust, müasthenia gravist põdevatele patsientidele.
Telitromütsiin (KETEK®) on uute antibiootikumide rühma, ketoliidide esimene esindaja. Euroopas kinnitati KETEK® 2001. a juulis sobivaks järgmiste hingamisteede infektsioonide raviks: kopsupõletiku kodune ravi, kroonilise bronhiidi äkiline halvenemine, akuutne sinuiit ja tonsilliit/farüngiit.
Viimasel ajal on maailmas informeeritud müasteeniasümptomite ägenemisest MG-patsientidel, kui nende hingamisteede nakkusi on ravitud telitromütsiiniga. Neist üks juhtum lõppes surmaga. Lihasnõrkuse suurenemist, hingamisraskusi või ägedat hingamispuudulikkust esines mõne tunni jooksul alates ravimi manustamisest. Mehhanism ei ole teada.
Akuutne hingamispuudulikkus võib olla myasthenia gravisega patsiendile eluohtlik.
Sümptomite ägenedes tuleb ravikuur KETEK®iga katkestada ja tegeleda sümtomite leevendamisega.
Müasteenianähtude süvenemist on täheldatud ka mitmete teiste antibiootikumide puhul, sh aminoglükosiidid, makroliidid ja osad fluorokinoloonid.


Pea meeles, et: