Sulfatiidivastased antikehad ja sensomotoorne neuropaatia

Väljavõte Neuroloogia taskuraamatust, kirjastus Medicina 2004

Sulfatiid on perifeersete närvide müeliinkatte peamine happeline glükosfingolipiid. Sulfatiidivastaste antikehade roll neuropaatiate patogeneesis ei ole teada.
Sulfatiidivastaste antikehadega seotud kliinilist sündroomi ei ole veel hästi kirjeldatud. Kuigi enamikul patsientidel esineb perifeerne sensoorne polüneuropaatia, on võimalik ka lihasnõrkuse olemasolu. Anti-sulfatiid-neuropaatia esinemissagedus rahavastikus on samuti teadmata. Praeguseks teadaoleva informatsiooni põhjal ei ole anti-sulfatiid antikehade rutiinne määramine õigustatud.