Amüotroofiline lateraalskleroos, ALS

Väljavõte S.P. Ringeli käsiraamatust Närvi-lihashaigused
(kirjastaja Eesti Lihasehaigete Selts 1995, tõlkinud Aive Raudkivi)

Väljavõtteid Neuroloogia taskuraamatust
(kirjastus Medicina 2004)

ALS-patsiendi sümptomite leevendamine
(Hannu Laaksovirta, meditsiiniajakiri Duodecim 2005, tõlkinud Külli Reinup)