1993 2000


ELS loodi 1993. aasta lõpul, kuid oma aktiivset tegevust alustas paar aastat hiljem. Heidame siinkohal pilgu möödunud aastatele.
ELSi mitmekülgsus on tunda kõigis tema tegemistes. Lisaks iga-aastastele traditsioonilistele üritustele — aastakoosolekule ja jõulukoosviibimisele oleme korraldanud väga erinevaid ettevõtmisi. Oleme öelnud sõna sekka teemadel nagu “Isikliku abistaja teenus ja selle rakendamine”, “Puuetega noorte võimalused osaleda ühiskondlikus elus”, “Bioeetika ja inimõigused”, “Puudega inimese tööelu”, “Elukvaliteedi mõiste” jne.

1995. aastal sai umbes 30 raske liikumis- ja nägemispuudega inimest endale riigi kulul abilist palgata. Neid inimesi, kes seda võimalust reaalselt kasutasid, oli umbes 10. Abilist tohtis kasutada üksnes väljaspool kodu ja ajalimiit oli 16 tundi kuus. 1996. aastast alates võtsid kohalikud omavalitsused isikliku abistamisega seotud küsimused üle. Omavalitsustel rahasid ei olnud ja abistajaid enam palgata ei saanud.

1996. aasta tõi Lihasehaigete Seltsile oma ruumi, mis asus Nõmme tee 2. Õigupoolest jagati seda Sclerosis Multiplexi Ühingu Tallinna osakonna ja Parkinsonihaiguste Seltsiga. Sel aastal oli ka võimalus käia tasuta ujumas Kalevi ujulas.

1997. aastal toimusid:

1998. aastal: